Begrens søket etter

Kategori
Tidsrom
Regelverk
Konkurranseform
Saken gjelder
Avgjort av

Søkeresultat

Søk på gav 3500 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først

Dato: 15.08.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering
Dato: 07.08.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Vedståelse
Nesodden kommune kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale for tømming av private slamavskillere og tette tanker. Klager anfører at de valgte tildelingskriteriene ikke er egnet til å identifisere tilbudet som har det beste forhold mellom pris og kvalitet og at konkurransen skulle være avlyst. Klager har i tillegg anført at vedståelsesfristen ikke er gyldig forlenget.
Dato: 25.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av arbeids- og uniformsfottøy. Klager mener at det hefter feil ved evalueringen, fordi det ble utpekt en vinner uten at alle tilbyderne ble vurdert. Klager mener videre at den etterfølgende vurderingen ikke er grundig nok.
Dato: 17.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av IT-utstyr. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av avvik fra kravspesifikasjonens krav til pc-modellenes levetid.
Dato: 13.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør for levering av VA-materiell. Klager anfører at innklagede har brutt kravene til forutberegnelighet og likebehandling ved evalueringen av tildelingskriteriet "service".
Dato: 13.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av brøyting og vintervedlikehold.
Dato: 11.07.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: INHO Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør
Dato: 10.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av:
Saken gjelder: Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en konkurranse for anskaffelse av barne- og avlastningsboliger i Levanger kommune. Klager har anført at det har skjedd feil ved evalueringen av tilbudte prosjektleder. Klager anfører videre krav om innsyn i gjennomføringsplaner.
Dato: 10.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium
Innklagede har gjennomført en konkurranse for anskaffelse av leker og formingsmateriell for Oslo kommune. Klager har anført at konkurransen skulle vært avlyst.
Dato: 10.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om elektrotjenester til Etat for boligforvaltning. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 15-1 ved utformingen av kravspesifikasjonen. Klager anfører også at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om kvalitetsstyring. Det anføres også at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av vesentlige avvik. Videre anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.
Dato: 10.07.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Dato: 09.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Begrunnelse, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for levering av mat til barnehager, skoler, SFO og boliger. Klager anfører at tildelingskriteriet "kvalitet og service" er i strid med regelverket. Videre anfører klager at evalueringen er i strid med regelverket. Det anføres også at innklagede ikke har oppfylt begrunnelsesplikten.
Dato: 06.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Annet
Innklagede har gjennomført en konkurranse for leie av maskiner og utstyr. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.
Dato: 06.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud
Tromsø kommune gjennomførte en konkurranse om anskaffelse av totalentreprise for tetting av lekkasjer på to vannledninger på Nord-Tromsøya. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av at det avviker vesentlig fra kravspesifikasjonen. Subsidiært anfører klager at evalueringen av tilbudene er i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4.
Dato: 05.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for utførelse av arbeid langs Fv. 169 Fjellsrud - Stensrud. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen.
Dato: 05.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Endring av konkurransegrunnlag
Innklagede har gjennomført en konkurranse om anskaffelse av nytt inventar til laboratorium på Nord universitet i Bodø. Klager anfører at konkurransens skulle vært avlyst, jf. de grunnleggende prinsippene i loven § 4.
Dato: 04.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse
Innklagede har gjennomført åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for kjøp av pasientreiser i Vestfold og Telemark. Klager anfører at innklagede ikke hadde saklig grunn til å delavlysning av konkurransen.
Dato: 03.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Innklagede har gjennomført en konkurranse om levering av fastmonterte matter til kommunale bygg/inngangsparti. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen.
Dato: 02.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av:
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering
Innklagede kunngjorde en konkurranse om anskaffelse av entreprise for ryddingsarbeid i Hjerkinn skytefelt. Klager ble avvist fra konkurransen fordi innklagede mente at selskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet til tekniske og faglige kvalifikasjoner som var stilt. Avvisningen ble begrunnet med at selskapet ikke hadde dokumentert å ha noe erfaring med fjernstyrte maskiner. Klager har prinsipalt anført at erfaring med fjernstyrte maskiner ikke var et kvalifikasjonskrav. Subsidiært anføres at selskapet uansett besitter slik erfaring.
Dato: 02.07.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Annet
Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om anskaffelse av skogrydding i ledningsområdet Hasle. Kontraktstiden er på 2 år, med opsjon på 1 + 1 + 1 år. Klager anfører at tidspunktet for fastsettelse av evalueringsmetoden er i strid med regelverket. I tillegg anføres at innklagede har brutt regelverket ved å ikke kreve at leverandørene innleverte ESPD-skjema sammen med tilbudet. Det anføres også at det foreligger brudd på adgangen til å fastholde tilbud etter utløpet av vedståelsesfristen.