Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 56 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 280 dager
Gebyrsaker: 192 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 84
Prioriterte rådgivende saker [?] 15
Rådgivende saker 62
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 7
 
Alle avgjorte klagesaker 62
Antall saker med regelbrudd 25
Antall saker uten regelbrudd 16
Antall saker trukket av klager 6
Antall avviste saker 15