Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 73 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 245 dager
Gebyrsaker: 207 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 22
Prioriterte rådgivende saker [?] 6
Rådgivende saker 14
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 2
 
Alle avgjorte klagesaker 12
Antall saker med regelbrudd 6
Antall saker uten regelbrudd 2
Antall saker trukket av klager 1
Antall avviste saker 3