KOFA KONFERANSEN

Klagenemndssekretariatet har arrangert en årlig konferanse i Bergen for offentlige innkjøpere, leverandører og deres rådgivere siden 2006. Formålet med konferansen er å videreformidle kunnskap om KOFAs avgjørelser og regelverket for offentlige anskaffelser. Konferansen har vokst til å bli en av Norges største konferanser innenfor offentlige anskaffelser. Sist konferanse ble arrangert 9. november 2017 og hadde 440 deltakere. Programmet varierer fra år til år, men et fast og populært innslag er at Klagenemndssekretariatet gjennomgår sentrale avgjørelser fra siste årets praksis. Deltakeravgiften er på 1300 kroner og inkluderer lunsj og bevertning mellom pausene. Ta gjerne kontakt med oss i KOFA sekretariatetet om dere har forslag til tema eller forbedringer.

Velkommen til årets KOFA konferanse som avholdes på Scandic Flesland Airport hotell i Bergen torsdag 8. november 2018. Fra England har vi i år fått med oss Michael Bowsher fra King's College. Han gir oss siste nytt om regelverket for offentlige anskaffelser i EU og stiller det grunnleggende spørsmålet: Hvorfor har vi et regelverk for offentlige anskaffelser?

KOFA stiller dessuten sterkt med foredragsholdere. Foruten nemndsleder Georg Frederik Rieber-Mohn, som skal gi sitt tilbakeblikk på KOFAs første 15 år, og sekretariatets gjennomgang av sentrale KOFA-saker, skal både Finn Arnesen og Marianne Dragsten lose oss gjennom praktiske og viktige tema innen faget. Vi har også fått to foredragsholdere som skal kaste et blikk på henholdsvis forhandlingsforbudet og lønnsforskiften; Eirik Vikan Rise og Kurt Weltzien. Kristian Jåtog Trygstad, tidligere saksbehandler i sekretariatet og nå nemndsmedlem, skal sy det hele sammen som konferansier.

Påmelding til årets konferanse: 
https://kofa.pameldingssystem.no/kofa-konferansen-2018