2018/215 Malvik kommune


Innklaget: Malvik kommune — Kommunal myndighet
Klager: N3zones AS
Saksdokument: 2018215_2018-215 Klagenemndas avgjørelse.PDF
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Sammendrag Innklagede publiserte en frivillig kunngjøring i Doffin for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av fastmonterte matter. I konkurransegrunnlaget ble det stilt et kvalifikasjonskrav om relevant erfaring. Klagenemnda fant at valgte leverandør ikke hadde dokumentert oppfyllelse av dette kravet, og at innklagede dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise leverandøren fra konkurransen.
Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I Registrert inn: 03.07.18
Type avtale: Kontrakt Avsluttet: 24.09.18
Regelverk: LOA og FOA del I og II Status: Avgjort
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse Avgjort av: Klagenemnda
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA