Avgjorte saker

Skip Navigation Links
Saker for:   
Antall saker avgjort i 2018: 94
DatoSaksnr.InnklagetAvgjørelseSaken gjelderUtvalgt SakSaksbeh.
14.11.182018/364Oslo kommuneIkke brudd på regelverketAvlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium KRCL
14.11.182018/226Oslo kommuneIkke brudd på regelverketAvlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium KRCL
12.11.182018/368ForsvarsbyggBrudd på regelverketAvlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør ERGA
12.11.182017/120Oslo kommune Ikke brudd på regelverketAvklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør LIRA
09.11.182017/165Nordreisa kommuneBrudd på regelverketAvvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav ELOK
06.11.182017/128Aurskog-Høland kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremAvvisning av tilbud LIRA
29.10.182018/238Nesodden kommuneBrudd på regelverketAvlysning/totalforkastelse, Evaluerings- eller prismodell, Ulovlig tildelingskriterium BEMA
23.10.182017/111Hafslund Nett ASBrudd på regelverketBegrunnelse, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering LIRA
18.10.182017/104Offentlig Fellesinnkjøp på AgderIkke brudd på regelverketAvvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering BEMA
17.10.182017/157Lødingen kommuneBrudd på regelverketAvvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Frister, Annet BEMA
17.10.182017/117Oslo kommuneBrudd på regelverketAvvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium, Annet ALBS
17.10.182017/105Helse Midt-Norge RHFAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremDe generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium ALBS
16.10.182017/103Oppegård kommuneIkke brudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium KRCL
02.10.182018/224Horten kommuneIkke brudd på regelverketBegrunnelse, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium LIRA
01.10.182018/235Trøndelag fylkeskommuneBrudd på regelverketAvvisning av tilbud LIRA
25.09.182017/123Hedmark fylkeskommuneBrudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering ALBS
24.09.182018/215Malvik kommuneBrudd på regelverketAvvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav PEAA
21.09.182017/71Stiftelsen Protect SapmiAvvist - uhensiktsmessig for behandlingUlovlig direkte anskaffelse ERGA
12.09.182017/179Arbeids- og velferdsetaten (NAV)Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremUlovlig direkte anskaffelse TOHO
11.09.182018/196NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og AkershusIkke brudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering PEAA
11.09.182017/124Oslo kommuneBrudd på regelverketAvvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering MAKN
11.09.182017/90Hordaland fylkeskommune Ikke brudd på regelverketAvvisning av tilbud LIRA
10.09.182017/144Kvinnherad kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremAnnet KRCL
07.09.182018/243Politiets fellestjenesterTrukketAvlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5 TOHO
07.09.182018/237Politiets fellestjenesterTrukketTildelingsevaluering TOHO
07.09.182018/107Statens vegvesen Region vestTrukketFeil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav ERGA
05.09.182018/131Østfold fylkeskommune TannhelsesektorAvvist - saken gjelder ikke brudd på lov om offentlige anskaffelserAvvisning av tilbud, Tildelingsevaluering LIRA
31.08.182017/148OljedirektoratetAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremAvlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Endring av konkurransegrunnlag BEMA
28.08.182017/116SFE Nett ASIkke brudd på regelverketAvvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering KRCL
28.08.182017/96Larvik kommuneIkke brudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Annet ERGA
27.08.182017/147Norges Sjømatråd ASVedtak om overtredelsesgebyrUlovlig direkte anskaffelse ERGA
22.08.182017/112MattilsynetAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremTildelingsevaluering LIRA
15.08.182017/101Oppland fylkeskommuneBrudd på regelverketFeil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering KRCL
11.07.182017/108Åsnes kommuneBrudd på regelverketAvvisning av leverandør INHO
10.07.182018/184Risør kommuneBrudd på regelverketAvvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon PEAA
02.07.182018/161NAV Tiltak OpplandIkke brudd på regelverketAvlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, Tildelingsevaluering LIRA
29.06.182017/163Bergen kommuneIkke brudd på regelverketAvlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse LIRA
27.06.182018/150Bergen kommuneIkke brudd på regelverketAvvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell ERGA
27.06.182017/145Seljord kommuneVedtak om overtredelsesgebyrAvlysning/totalforkastelse, Ulovlig direkte anskaffelse LIRA
27.06.182017/78Christiania RoklubbIkke brudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering ALBS
26.06.182018/199Askøy kommuneTrukket  TOHO
26.06.182017/100Frogn kommuneBrudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav INHO
21.06.182017/110TRV Gruppen ASAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremAvvisning av tilbud INHO
19.06.182017/131Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitéIkke brudd på regelverketTildelingsevaluering ERGA
14.06.182018/154Balsfjord kommuneBrudd på regelverketTildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium PEAA
14.06.182017/119Ørsta kommuneBrudd på regelverketBegrunnelse, Ulovlig tildelingskriterium ELOK
13.06.182018/155Norsk Helsenett SFTrukketInnsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering PEAA
08.06.182018/105Stor-Elvdal kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremUlovlig direkte anskaffelse TOHO
07.06.182017/80Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KFBrudd på regelverketAvvisning av tilbud, Begrunnelse LIRA
01.06.182017/82Sykehusinnkjøp HFIkke brudd på regelverketAvvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon PEAA
30.05.182017/92Evje og Hornes kommuneBrudd på regelverketAvvisning av tilbud TOHO
29.05.182017/85Nøtterøy kommuneIkke brudd på regelverketUlovlig direkte anskaffelse LIRA
09.05.182018/119Bodø kommuneTrukketKrav til ytelsen/teknisk spesifikasjon TOHO
08.05.182017/79Vestfold Vann IKSIkke brudd på regelverketTildelingsevaluering ALBS
02.05.182017/109Høgskolen i Oslo og AkershusTrukketUlovlig direkte anskaffelse LIRA
24.04.182017/113Sykehusinnkjøp HFBrudd på regelverketAvvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav PEAA
24.04.182017/67Oslo kommune Ikke brudd på regelverketAvvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering LIRA
20.04.182017/182Helse Stavanger HFVedtak om overtredelsesgebyrUlovlig direkte anskaffelse KARS
19.04.182017/70Haugesund kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremDe generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering TOHO
17.04.182017/130UtenriksdepartementetAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremKrav til ytelsen/teknisk spesifikasjon ELOK
13.04.182018/79Hå kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremTildelingsevaluering TOHO
13.04.182017/75Skjåk kommuneBrudd på regelverketKvalifikasjons-/dokumentasjonskrav ALBS
11.04.182018/80Bane Nor SFBrudd på regelverketTildelingsevaluering TOHO
05.04.182018/98Risør kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremAvlysning/totalforkastelse ERGA
05.04.182017/87Trondheim kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremAvvisning av leverandør, Klageadgang/klagefrist/karens, Protokollføring, Tildelingsevaluering LIRA
22.03.182017/89Varanger KraftNett ASAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremDe generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering ALBS
20.03.182018/82Lindesnes kommuneIkke brudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon PEAA
20.03.182017/73Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapBrudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Endring av konkurransegrunnlag ALBS
20.03.182017/63Finnmark fylkeskommuneIkke brudd på regelverketAvvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag ERGA
13.03.182017/121NAV Tiltak RogalandBrudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Ulovlig direkte anskaffelse LIRA
13.03.182017/118NAV Tiltak RogalandBrudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Ulovlig direkte anskaffelse LIRA
13.03.182018/23ForsvarsbyggBrudd på regelverketAvvisning av leverandør, Avvisning av tilbud TOHO
13.03.182017/47Time kommuneBrudd på regelverketBegrunnelse, De generelle kravene i § 5, Frister, Tildelingsevaluering PEAA
06.03.182017/99Skatteetaten TrukketDe generelle kravene i § 5, Habilitet, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav ELIS
02.03.182018/86Skjervøy kommuneBrudd på regelverketAvvisning av leverandør ERGA
02.03.182018/30Skjervøy kommuneBrudd på regelverketAvvisning av leverandør, Avvisning av tilbud ERGA
02.03.182017/53Trondheim kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremAvvisning av leverandør KARS
02.03.182017/46UtenriksdepartementetIkke brudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Erstatning, Tildelingsevaluering KARS
01.03.182017/64Statens vegvesenIkke brudd på regelverketAvvisning av leverandør ELIS
28.02.182017/350UtenriksdepartementetBrudd på regelverketUlovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium ERGA
27.02.182017/88Lavangen kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremDe generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse PEAA
27.02.182017/49Mitra ASIkke brudd på regelverketAvvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering, Annet TOHO
19.02.182017/72Bærum kommuneAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremTildelingsevaluering LIRA
14.02.182017/74Oppegård kommuneBrudd på regelverketAvvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon PEAA
13.02.182017/183UtlendingsdirektoratetAvvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre fremDe generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering TOHO
31.01.182017/181Bergen kommuneIkke brudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Habilitet, Tildelingsevaluering LIRA
31.01.182017/59Ålesund kommuneBrudd på regelverketUlovlig direkte anskaffelse LIRA
30.01.182017/176Stavanger kommuneBrudd på regelverketAvlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering ERGA
30.01.182017/169Stavanger kommuneBrudd på regelverketTildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium ERGA
30.01.182017/107Ruter AS, Agder kollektivtrafikk AS, Brakar AS, Kolumbus AS og Østfold kollektivtrafikkIkke brudd på regelverketUlovlig direkte anskaffelse ALBS
23.01.182017/172Risør kommuneBrudd på regelverketAvvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav SULE
22.01.182017/167Forsvarets logistikkorganisasjonAvvist - uhensiktsmessig for behandlingFeil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig direkte anskaffelse TOHO
19.01.182017/345Stavanger kommuneTrukketUlovlig direkte anskaffelse ELIS
17.01.182017/15Statens vegvesen region østBrudd på regelverketDe generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering ALBS