Informasjon til pressa

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) handsamar klagar om brot på regelverket for offentlege anskaffingar.

  • Nemnda er samansett av ti regjeringsoppnemnde medlemmar.
  • Sekretariatet ligg administrativt under Konkurransetilsynet.

 

Pressekontakt

 

  Anneline Vingsgård 
  Sekretariatsleiar/direktør

  telefon:  55 59 75 60
  mobil:    974 72 717
  e-post:  anneline.vingsgard@kofa.no

 

(trykk for stort bilde)

Nyttige verktøy for pressa