Kontakt KOFA-sekretariatet

Sentralbord: 55 59 75 00

Faks: 55 59 75 99

E-post: post@kofa.no

 

Postadresse

KOFA
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

 

Besøksadresse

Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Fakturaadresse

Leverandørar av varer og tenester til KOFA må nytte elektronisk faktura.

Fakturaer skal leverast i Elektronisk handels-format (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er Konkurransetilsynet sitt organisasjonsnummer:

974 761 246

Merk fakturaen med referansenummeret som vert oppgjeven ved bestilling.

Meir informasjon: dfo.no/efb