2009/267 Helse Sør-Øst RHF: Trukket

Innklaget: Helse Sør-Øst RHF
Klager: CSAM Health AS
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Reel klagefrist. Avvisning som følge av vesentlige forbehold. Likebehandling

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling for regional rammeavtale for anskaffelse av klinisk arbeidsflate til Helse Sør-Øst. Klager har anført at innklagede har nektet innsyn i nødvendige dokumenter i forbindelse med utferdigelsen av klagen og at klager derigjennom ikke har fått en reell klagefrist. Videre anføres at innklagede har tillatt at valgte leverandør har brutt obligatoriske tidsrammer for leveransetidspunkt fastsatt i konkurransegrunnlaget. I tillegg er det anført at innklagede plikter å avvise valgte leverandør sitt tilbud fordi det inneholder vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlagets risikofordeling. Avslutningsvis anføres det at innklagede har brutt kravene til likebehandling i forbindelse med evaluering av tilbudene.

Type anskaffelse:
Saksbehandler: BBE
Registrert inn: 10.12.2009
Avsluttet: 20.08.2010
Status: Avgjort