Nyhetsbrev nr 1 2017

I denne utgaven kan du blant annet lese om

KOFA som nå skal inn i det nyopprettet organet Klagenemndssekretariatet sammen med 5 andre nemnder.

Kontraktsinngåelse etter utløpet av vedståelsesfristen ble ikke ansettsom en ulovlig direkte anskaffelse.

Vedståelsesfristen var forlenget i tråd med regelverket, selv om dato og klokkeslett ikke var angitt.

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand.

Ulovlig direkte anskaffelse av 3D-printer.

Tilbud levert til feil adresse skulle vært avvist.

Sett av 9.november for årets KOFA konferanse.


Nyhetsbrev 1 2017