Mogleheiter for studenter NY FRIST

Skriveplass og masterstipend for masterstudent

MOGLEGHEITER FOR STUDENTAR ny frist

Skriveplass og masterstipend

Viss du ynskjer å skrive masteroppgåve om offentlege anskaffingar kan du søke stipend på kr. 10 000 frå Kofa. I tillegg til økonomisk støtte kan vi tilby kontorplass og fri tilgang til vårt bibliotek. Du vil kunne få rådgjeving til den aktuelle problemstillinga.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift, sendast til post@kofa.no innan 1. juni 2017.