MOGLEGHEITER FOR STUDENTAR

Trainee opphald og skriveplass for masterstudent

MOGLEGHEITER FOR STUDENTAR

Fire vekers trainee opphald i KOFA-sekretariatet i uke 33-36

Engasjementet vil gje deg eit godt inntrykk av kvardagen som jurist i sekretariatet. Du vil jobbe på same måte som sakshandsamarane våre, og få god oppfølging i eit fagleg sterkt miljø. Stillinga vert lønna som konsulent.

Frist for søke: 1. mai 2017.

Skriveplass og masterstipend

Viss du ynskjer å skrive masteroppgåve om offentlege anskaffingar kan du søke stipend på kr. 10 000 frå Kofa. I tillegg til økonomisk støtte kan vi tilby kontorplass og fri tilgang til vårt bibliotek. Du vil kunne få rådgjeving til den aktuelle problemstillinga.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift, sendast til post@kofa.no innan 1. mai 2017.