Ledig stilling som økonomi- og personalansvarlig i klagenemndsekretariatet

Nærings- og fiskeridepartementet skal våren 2017 etablere et nytt organ – Klagenemndsekretariatet. Organet skal betjene seks ulike nemnder underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet (Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsklagenemnda og Medieklagenemnda). Organet vil i oppstartsfasen være 10-13 ansatte.

Det søkes i den forbindelse etter en økonomi- og personalansvarlig som vil være sentral i arbeidet med å etablere organet. Du vil få ansvar for økonomi- og personalfunksjonen, i tillegg til andre administrative drifts- og utviklingsoppgaver. Organet vil være fullservicekunde på økonomi- og lønnsområdet hos Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Du vil jobbe tett sammen med organets leder. Det er ønskelig at du kan tiltre fra planlagt opprettelse 1. april 2017 (det tas forbehold om tiltredelsesdato).

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Ansvar for organets administrative støttefunksjoner og systemer
 • Regnskapsførsel, budsjettering og rapportering
 • Bestillinger og fakturabehandling
 • Bistå ledelsen med styringsinformasjon
 • Lønns- og personalarbeid
 • HMS-arbeid
 • Håndtering av tjenesteleveranseavtaler og kontrakter med eksterne leverandører
 • Gi faglig støtte og opplæring til ledere, medarbeidere og nemndsmedlemmer
 • Det må regnes med en variasjon av arbeidsoppgaver i henhold til behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innenfor økonomisk og administrative fag på høyskole eller universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra administrasjonsarbeid, fortrinnsvis innen offentlig forvaltning
 • Erfaring fra budsjett, regnskap, lønn og personal
 • Erfaring med Basware, Agresso og SAP
 • Kjennskap til statlig budsjett- og regnskapsarbeid er en fordel, men ingen forutsetning

Har du spørsmål om stillingen ta gjerne kontakt med:

Søknadsfrist 28. februar 2017

Se full utlysning her