Kofas fagkonferanse 2017

Meld deg på KOFAs fagkonferanse 2017

Temaet for årets konferanse  Nye regler: forenkling eller forvikling?

Hvilken utvikling ser man i EU?
Hvordan forholder innkjøpere seg til de nye reglene?
Hvilke utfordringer møter når de håndterer det nye regelverket og hvordan har de løst utfordringene?
Hvilke problemstillinger har dukket opp i KOFA-praksis?
De viktige KOFA avgjørelsene.

Dato 9.november 2017 kl 09.30-16.30
Sted: Scandic Flesland Airport
Påmeldingsfrist 6.oktober
Pris 1000kr/person

Program og Påmelding