Statistikk

Alle måneder 2017
Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2017
Prioriterte rådgivende saker: 65 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 194 dager
Gebyrsaker: 0 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 18
Prioriterte rådgivende saker [?] 5
Rådgivende saker 13
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 0
Alle avgjorte klagesaker 19
Antall saker med regelbrudd 6
Antall saker uten regelbrudd 6
Antall saker trukket av klager 1
Antall avviste saker 6
Vis detaljer
Kategorier: Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 19
Prioriterte rådgivende saker 7
Brudd (avgjort av nemnda) 3
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 3
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Rådgivende saker 12
Brudd (avgjort av nemnda) 3
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 3
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 4
Trukket av klager 0
Prioriterte gebyrsaker 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Gebyrsaker 0
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0