Statistikk

Alle måneder 2017
Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2017
Prioriterte rådgivende saker: 64 dager
Prioriterte gebyrsaker: 35 dager
Rådgivende saker: 195 dager
Gebyrsaker: 148 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 131
Prioriterte rådgivende saker [?] 29
Rådgivende saker 95
Prioriterte gebyrsaker [?] 1
Gebyrsaker [?] 6
Alle avgjorte klagesaker 106
Antall saker med regelbrudd 33
Antall saker uten regelbrudd 38
Antall saker trukket av klager 8
Antall avviste saker 27
Vis detaljer
Kategorier: Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 106
Prioriterte rådgivende saker 36
Brudd (avgjort av nemnda) 15
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 12
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 6
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 1
Rådgivende saker 66
Brudd (avgjort av nemnda) 18
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 25
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 12
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 4
Trukket av klager 6
Prioriterte gebyrsaker 1
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Gebyrsaker 3
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 1
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 0