Statistikk

Alle måneder 2017
Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2017
Prioriterte rådgivende saker: 62 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 186 dager
Gebyrsaker: 108 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 102
Prioriterte rådgivende saker [?] 24
Rådgivende saker 74
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 4
Alle avgjorte klagesaker 84
Antall saker med regelbrudd 28
Antall saker uten regelbrudd 27
Antall saker trukket av klager 7
Antall avviste saker 22
Vis detaljer
Kategorier: Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 84
Prioriterte rådgivende saker 28
Brudd (avgjort av nemnda) 11
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 10
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 1
Rådgivende saker 55
Brudd (avgjort av nemnda) 17
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 16
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 11
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 4
Trukket av klager 6
Prioriterte gebyrsaker 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Gebyrsaker 1
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 1
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0