Statistikk

Alle måneder 2017
Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2017
Prioriterte rådgivende saker: 67 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 168 dager
Gebyrsaker: 0 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 40
Prioriterte rådgivende saker [?] 14
Rådgivende saker 24
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 2
Alle avgjorte klagesaker 42
Antall saker med regelbrudd 14
Antall saker uten regelbrudd 12
Antall saker trukket av klager 5
Antall avviste saker 11
Vis detaljer
Kategorier: Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 42
Prioriterte rådgivende saker 13
Brudd (avgjort av nemnda) 5
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 5
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Rådgivende saker 29
Brudd (avgjort av nemnda) 9
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 7
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 4
Trukket av klager 4
Prioriterte gebyrsaker 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Gebyrsaker 0
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0