Statistikk

Alle måneder 2017
Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2017
Prioriterte rådgivende saker: 61 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 182 dager
Gebyrsaker: 0 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 63
Prioriterte rådgivende saker [?] 19
Rådgivende saker 41
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 3
Alle avgjorte klagesaker 65
Antall saker med regelbrudd 23
Antall saker uten regelbrudd 19
Antall saker trukket av klager 6
Antall avviste saker 17
Vis detaljer
Kategorier: Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 65
Prioriterte rådgivende saker 23
Brudd (avgjort av nemnda) 9
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 9
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 1
Rådgivende saker 42
Brudd (avgjort av nemnda) 14
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 10
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 8
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 4
Trukket av klager 5
Prioriterte gebyrsaker 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Gebyrsaker 0
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0