Statistikk

Alle måneder 2017
Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2017
Prioriterte rådgivende saker: 64 dager
Prioriterte gebyrsaker: 35 dager
Rådgivende saker: 210 dager
Gebyrsaker: 148 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 170
Prioriterte rådgivende saker [?] 40
Rådgivende saker 119
Prioriterte gebyrsaker [?] 1
Gebyrsaker [?] 10
Alle avgjorte klagesaker 140
Antall saker med regelbrudd 42
Antall saker uten regelbrudd 47
Antall saker trukket av klager 10
Antall avviste saker 40
Vis detaljer
Kategorier: Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 140
Prioriterte rådgivende saker 41
Brudd (avgjort av nemnda) 17
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 14
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 6
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 2
Rådgivende saker 95
Brudd (avgjort av nemnda) 25
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 32
Avvist av nemnda 2
Avvist av sekretariatet 20
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 8
Trukket av klager 7
Prioriterte gebyrsaker 1
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Gebyrsaker 3
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 1
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 0