Forventet saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden beror først og fremst på om saken behandles som en prioritert sak eller ikke. Nedenfor ser du et overslag over hvor lang tid det tar å behandle nye klager.

Prognose oppdatert : 02.01.2017

Prioriterte saker: 2 måneder
Andre saker: 7 måneder
Antall saker under behandling: 105

Prognosene ovenfor gjelder klager som leveres inn i dag, og angir forventet gjennomsnittlig saksbehandlingstid.