Skrive klage / Mal for klage

En klage til KOFA må være skriftlig, og du må legge ved relevant dokumentasjon.