Sende klage

Klagen må sendes pr. e-post, og du må betale et gebyr før klagen blir tatt til behandling.