Innkomne saker

Antall saker under behandling: 98

Prioriterte rådgivende saker: (6), Rådgivende saker: (89), Prioriterte gebyrsaker: (0), Gebyrsaker: (3)

Dato Saksnr. Type Innklaget Saken gjelder Saksbeh.
24.07.17 2017/113 Rådgivende sak Helse Vest Innkjøp HF
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
PEAA
19.07.17 2017/88 Rådgivende sak Lavangen kommune
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
13.07.17 2017/109 Rådgivende sak Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
13.07.17 2017/111 Rådgivende sak Hafslund Nett AS
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • Klageadgang/klagefrist/karens
 • Erstatning
 • Endring av konkurransegrunnlag
LIRA
11.07.17 2017/108 Rådgivende sak Åsnes kommune
 • Avvisning av leverandør
LIRA
07.07.17 2017/106 Rådgivende sak Bane NOR eiendom
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
TOHO
07.07.17 2017/105 Rådgivende sak Helse Midt-Norge RHF
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
07.07.17 2017/107 Gebyrsak Ruter AS, Agder kollektivtrafikk AS, Brakar AS, Kolumbus AS og Østfold kollektivtrafikk
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
07.07.17 2017/104 Rådgivende sak Offentlig Fellesinnkjøp på Agder
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
 • Ettersending/supplering
ERGA
05.07.17 2017/103 Rådgivende sak Oppegård kommune
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
TOHO
05.07.17 2017/100 Rådgivende sak Frogn kommune
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELIS
04.07.17 2017/101 Rådgivende sak Oppland fylkeskommune
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Tildelingsevaluering
TOHO
04.07.17 2017/102 Rådgivende sak Stiftelsen kommunale boliger
 • Evaluerings- eller prismodell
ELIS
03.07.17 2017/99 Rådgivende sak Skatteetaten
 • De generelle kravene i § 5
 • Habilitet
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELIS
29.06.17 2017/95 Prioritert rådgivende sak Bodø kommune
 • Avvisning av leverandør
ALBS
29.06.17 2017/97 Rådgivende sak Statens vegvesen Region vest
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
ERGA
29.06.17 2017/96 Rådgivende sak Larvik kommune
 • Annet
ERGA
26.06.17 2017/93 Rådgivende sak Ski kommune
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
LIRA
26.06.17 2017/94 Prioritert rådgivende sak ROR IKT
 • Avvisning av tilbud
ERGA
23.06.17 2017/92 Rådgivende sak Evje og Hornes kommune
 • Avvisning av tilbud
ELIS
21.06.17 2017/89 Rådgivende sak Varanger KraftNett AS
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
19.06.17 2017/85 Rådgivende sak Nøtterøy kommune
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
19.06.17 2017/87 Rådgivende sak Trondheim kommune
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • Klageadgang/klagefrist/karens
 • Protokollføring
LIRA
16.06.17 2017/84 Prioritert rådgivende sak Sandefjord kommune
 • De generelle kravene i § 5
 • Avlysning/totalforkastelse
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ALBS
15.06.17 2017/83 Rådgivende sak Lørenskog kommune
 • Avvisning av tilbud
 • Frister
PEAA
14.06.17 2017/81 Prioritert rådgivende sak Statistisk sentralbyrå
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
TOHO
13.06.17 2017/82 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
SULE
01.06.17 2017/79 Rådgivende sak Vestfold Vann IKS
 • Tildelingsevaluering
SULE
01.06.17 2017/80 Rådgivende sak Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF
 • Avvisning av tilbud
 • Begrunnelse
ELIS
31.05.17 2017/78 Rådgivende sak Christiania Roklubb
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
 • Reelle forhandlinger
SULE
30.05.17 2017/77 Prioritert rådgivende sak Oslo Universitetssykehus HF
 • Tildelingsevaluering
LIRA
29.05.17 2017/76 Rådgivende sak Dyrøy kommune
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
 • Erstatning
 • Protokollføring
 • Forhandlingsforbud
PEAA
29.05.17 2017/75 Rådgivende sak Skjåk kommune
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELIS
23.05.17 2017/73 Rådgivende sak Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • De generelle kravene i § 5
 • Endring av konkurransegrunnlag
ALBS
22.05.17 2017/74 Rådgivende sak Oppegård kommune
 • Avvisning av tilbud
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
PEAA
19.05.17 2017/71 Rådgivende sak Stiftelsen Protect Sapmi
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELIS
18.05.17 2017/70 Rådgivende sak Haugesund kommune
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
18.05.17 2017/69 Rådgivende sak Oslo kommune
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
16.05.17 2017/68 Rådgivende sak Bane NOR SF
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
15.05.17 2017/65 Rådgivende sak Sykehuset Østfold HF
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
15.05.17 2017/67 Rådgivende sak Oslo kommune
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
 • Begrunnelse
 • Ettersending/supplering
LIRA
13.05.17 2017/72 Rådgivende sak Bærum kommune
 • Tildelingsevaluering
LIRA
10.05.17 2017/64 Rådgivende sak Hordaland fylkeskommune
 • Avvisning av leverandør
ELIS
08.05.17 2017/63 Rådgivende sak Finnmark fylkeskommune
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
25.04.17 2017/60 Rådgivende sak Skedsmo og Lørenskog kommune
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
25.04.17 2017/61 Rådgivende sak Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
22.04.17 2017/59 Rådgivende sak Ålesund kommune
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
19.04.17 2017/57 Rådgivende sak Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
SULE
18.04.17 2017/54 Rådgivende sak Statens Vegvesen Region Midt
 • Avvisning av leverandør
ALBS
18.04.17 2017/56 Prioritert rådgivende sak Nøtterøy kommune/Tjøme kommune
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
12.04.17 2017/55 Rådgivende sak Karasjok kommune
 • Avvisning av tilbud
 • Avlysning/totalforkastelse
PEAA
11.04.17 2017/53 Rådgivende sak Trondheim kommune
 • Avvisning av leverandør
ALBS
30.03.17 2017/49 Rådgivende sak Mitra AS
 • Avvisning av leverandør
 • Annet
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
SULE
29.03.17 2017/47 Rådgivende sak Time kommune
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
 • Frister
ALBS
28.03.17 2017/46 Rådgivende sak Utenriksdepartementet
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Erstatning
ELIS
28.03.17 2017/45 Gebyrsak Riksantikvaren og Halvor Tangen
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
24.03.17 2017/42 Rådgivende sak Tysvær kommune
 • Avvisning av leverandør
TOHO
24.03.17 2017/43 Rådgivende sak Innovasjon Norge
 • Ulovlig direkte anskaffelse
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
PEAA
10.03.17 2017/34 Gebyrsak Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
10.03.17 2017/35 Rådgivende sak Kvinnherad kommune
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • De generelle kravene i § 5
 • Reelle forhandlinger
SULE
27.02.17 2017/25 Rådgivende sak Agdenes kommune
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Protokollføring
TOHO
21.02.17 2017/23 Rådgivende sak Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • De generelle kravene i § 5
TOHO
20.02.17 2017/15 Rådgivende sak Statens vegvesen region øst
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
20.02.17 2017/22 Rådgivende sak Fræna kommune
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
TOHO
09.02.17 2017/18 Rådgivende sak Riksantikvaren
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
07.02.17 2017/17 Rådgivende sak Sola, Sandnes og Randaberg kommune
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELIS
20.01.17 2017/14 Rådgivende sak Trondheim kommune
 • Avvisning av tilbud
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
18.01.17 2017/13 Rådgivende sak Ski kommune
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
LIRA
13.01.17 2017/12 Rådgivende sak Statens vegvesen
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELIS
11.01.17 2017/10 Rådgivende sak Statens vegvesen
 • Forhandlingsforbud
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELIS
11.01.17 2017/11 Rådgivende sak Buskerud Fylkeskommune
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
 • Endring av konkurransegrunnlag
ALBS
10.01.17 2017/9 Rådgivende sak Forsvarets Logistikkorganisasjon
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
05.01.17 2017/8 Rådgivende sak Værøy kommune
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELOK
04.01.17 2017/6 Rådgivende sak Dyrøy kommune
 • Avlysning/totalforkastelse
ELIS
22.12.16 2016/196 Rådgivende sak Norges Statsbaner AS
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
22.12.16 2016/197 Rådgivende sak Museene i Sør-Trøndelag
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
 • Avlysning/totalforkastelse
ELOK
21.12.16 2016/195 Rådgivende sak Forsvarsbygg Skifte Eiendom
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ELIS
20.12.16 2016/194 Rådgivende sak Voss kommune
 • Avvisning av tilbud
ELIS
13.12.16 2016/191 Rådgivende sak Granvin kommune
 • Tildelingsevaluering
 • Forhandlingsforbud
ELIS
13.12.16 2016/201 Rådgivende sak Domstolsadministrasjonen
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
08.12.16 2016/190 Rådgivende sak Finnmarkssykehuset
 • Avvisning av tilbud
ELIS
07.12.16 2016/189 Rådgivende sak Statens vegvesen
 • Avvisning av leverandør
ELIS
07.12.16 2016/185 Rådgivende sak Svelvik kommune
 • De generelle kravene i § 5
 • Forhandlingsforbud
 • Reelle forhandlinger
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
01.12.16 2016/186 Rådgivende sak Miljødirektoratet
 • Ulovlig direkte anskaffelse
 • Annet
ELOK
29.11.16 2016/182 Rådgivende sak Nøtterøy kommune
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
 • Endring av konkurransegrunnlag
PEAA
29.11.16 2016/183 Rådgivende sak MIRA IKS
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ERGA
25.11.16 2016/180 Rådgivende sak Drammen kommune
 • Tildelingsevaluering
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
23.11.16 2016/179 Rådgivende sak NAV Tiltak Rogaland
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
22.11.16 2016/177 Rådgivende sak Statens vegvesen Region vest
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
TOHO
15.11.16 2016/173 Rådgivende sak NAV Tiltak Rogaland
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
LIRA
11.11.16 2016/171 Rådgivende sak Svelvik kommune
 • De generelle kravene i § 5
 • Reelle forhandlinger
PEAA
09.11.16 2016/166 Rådgivende sak Eidsberg kommune
 • Avlysning/totalforkastelse
ELOK
31.10.16 2016/162 Rådgivende sak Oppegård kommune
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
ALBS
27.10.16 2016/160 Rådgivende sak Oslo kommune
 • Avvisning av leverandør
TOHO
20.10.16 2016/157 Rådgivende sak Northcape Turnaroundport AS / Porsanger kommune
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
17.10.16 2016/156 Rådgivende sak Statens vegvesen Region vest
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
PEAA
07.10.16 2016/155 Rådgivende sak Jernbaneverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Frister
 • Endring av konkurransegrunnlag
LIRA
05.10.16 2016/151 Rådgivende sak Avinor AS
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
 • Erstatning
 • Reelle forhandlinger
TOHO