Avgjorte saker

Saker for: Antall saker avgjort i 2017: 140
Dato Saksnr. Innklaget Avgjørelse Saken gjelder Utvalgt sak Saksbeh.
22.11.17 2017/142 Valdres kommunale renovasjon IKS Ikke brudd på regelverket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Annet
ERGA
19.10.17 2017/141 St. Olavs Hospital HF Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
22.11.17 2017/133 Kvam herad Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
LIRA
06.10.17 2017/137 Nesna kommune Trukket
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
09.11.17 2017/125 Alta kommune Brudd på regelverket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
19.10.17 2017/115 Skjervøy kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
PEAA
07.08.17 2017/98 Akershus fylkeskommune Trukket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
25.08.17 2017/91 Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av tilbud
 • Frister
sule
29.06.17 2017/93 Ski kommune
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
LIRA
27.09.17 2017/106 Bane NOR eiendom Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
SULE
22.08.17 2017/102 Stiftelsen kommunale boliger Brudd på regelverket
 • Evaluerings- eller prismodell
ELIS
29.08.17 2017/95 Bodø kommune Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
ALBS
29.08.17 2017/94 ROR IKT Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Avvisning av tilbud
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ERGA
26.09.17 2017/97 Statens vegvesen Region vest Brudd på regelverket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
ERGA
22.08.17 2017/84 Sandefjord kommune Ikke brudd på regelverket
 • De generelle kravene i § 5
 • Avlysning/totalforkastelse
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ALBS
14.09.17 2017/81 Statistisk sentralbyrå Brudd på regelverket
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
TOHO
11.08.17 2017/77 Oslo Universitetssykehus HF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Tildelingsevaluering
LIRA
13.09.17 2017/76 Dyrøy kommune Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
 • Erstatning
 • Protokollføring
 • Forhandlingsforbud
PEAA
20.06.17 2017/62 Universitetet i Stavanger Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Innsyn/taushetsplikt
PEAA
22.11.17 2017/68 Bane NOR SF Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
05.10.17 2017/61 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Trukket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
14.09.17 2017/60 Skedsmo og Lørenskog kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
TRDA
17.11.17 2017/59 Ålesund kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
08.08.17 2017/56 Nøtterøy kommune/Tjøme kommune Ikke brudd på regelverket
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
15.06.17 2017/58 Grenlandskommunenes innkjøpsenhet Brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
PEAA
30.06.17 2017/54 Statens Vegvesen Region Midt Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Avvisning av leverandør
ALBS
20.06.17 2017/52 Asker kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Avvisning av tilbud
ELIS
16.10.17 2017/55 Karasjok kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Avvisning av tilbud
 • Avlysning/totalforkastelse
PEAA
23.08.17 2017/43 Innovasjon Norge Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
PEAA
30.05.17 2017/48 Flora kommune Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
24.08.17 2017/45 Riksantikvaren og Halvor Tangen Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
23.05.17 2017/44 Rødøy kommune Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
 • Konkurranseform
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
SULE
21.06.17 2017/38 Levanger kommune Trukket
 • Avvisning av tilbud
ALBS
23.05.17 2017/41 Nye Veier Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Tildelingsevaluering
PEAA
24.04.17 2017/37 Ringebu kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ALBS
09.05.17 2017/40 Austrått Utvikling AS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
TOHO
09.05.17 2017/39 Hå kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
SULE
10.05.17 2017/32 Namsskogen, Røyrvik, Grong, Lierne og Høylandet kommuner Brudd på regelverket
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
 • Endring av konkurransegrunnlag
ALBS
2017/18 Riksantikvaren
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
26.06.17 2017/33 Drammen Scener AS Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELIS
13.09.17 2017/34 Forsvarets logistikkorganisasjon Avvist - saken gjelder ikke brudd på lov om offent
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
10.05.17 2017/36 Sveio kommune Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
31.03.17 2017/29 Nordlandsnett AS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
PEAA
13.03.17 2017/28 Tranøy kommune Trukket
 • Avvisning av leverandør
LIRA
13.03.17 2017/31 Statsbygg Trukket
 • Avvisning av leverandør
 • Avlysning/totalforkastelse
ALBS
26.04.17 2017/30 Fredrikstad kommune Ikke brudd på regelverket
 • Konkurranseform
 • Avklaring eller retting av tilbud
 • Forhandlingsforbud
 • Endring av konkurransegrunnlag
PEAA
23.06.17 2017/24 Fjell kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Ulovlig direkte anskaffelse
SULE
06.04.17 2017/27 Sandefjord kommune Brudd på regelverket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
03.10.17 2017/22 Fræna kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
TOHO
21.11.17 2017/23 Statens vegvesen Vegdirektoratet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • De generelle kravene i § 5
TOHO
25.04.17 2017/21 Eksportkreditt Norge AS Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
TOHO
01.03.17 2017/19 Romerike Avfallsforedling IKS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
SULE
24.03.17 2017/20 Fjellinjen AS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
SULE
10.04.17 2017/16 Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ELIS
07.11.17 2017/6 Dyrøy kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avlysning/totalforkastelse
ELIS
07.11.17 2017/11 Buskerud Fylkeskommune Brudd på regelverket
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
 • Endring av konkurransegrunnlag
ALBS
17.01.17 2017/5 Sirkula IKS Trukket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
13.03.17 2017/7 Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Brudd på regelverket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
27.02.17 2017/4 Stryn kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Ulovlig direkte anskaffelse
SULE
28.06.17 2017/3 Os kommune Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
SULE
04.10.17 2017/8 Værøy kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELOK
16.03.17 2017/2 Hyllestad kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELOK
25.10.17 2016/197 Museene i Sør-Trøndelag Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
 • Avlysning/totalforkastelse
KARS
15.06.17 2017/1 Trøgstad kommune Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
02.02.17 2016/200 Kystverket Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
21.02.17 2016/199 Jernbaneverket Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
15.06.17 2016/202 Trøgstad kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
24.10.17 2016/201 Domstolsadministrasjonen Brudd på regelverket
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
27.02.17 2016/198 Helse Midt Norge RHF Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ELIS
26.09.17 2016/194 Voss kommune Brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
KARS
31.10.17 2016/195 Forsvarsbygg Skifte Eiendom Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
16.10.17 2016/190 Finnmarkssykehuset Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av tilbud
LIRA
25.09.17 2016/196 Norges Statsbaner AS Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
31.01.17 2016/188 Direktoratet for forvaltning og IKT Brudd på regelverket
 • Evaluerings- eller prismodell
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
14.03.17 2016/193 Statens vegvesen Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
ELIS
10.10.17 2016/191 Granvin kommune Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Forhandlingsforbud
LIRA
10.10.17 2016/189 Statens vegvesen Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
ELIS
03.11.17 2016/185 Svelvik kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • De generelle kravene i § 5
 • Forhandlingsforbud
 • Reelle forhandlinger
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
18.01.17 2016/181 Buskerud Fylkeskommune Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
ALBS
11.10.17 2016/179 NAV Tiltak Rogaland Ikke brudd på regelverket
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
SULE
15.02.17 2016/184 Statens Vegvesen Region Sør Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ELOK
23.08.17 2016/180 Drammen kommune Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ERGA
18.08.17 2016/177 Statens vegvesen Region vest Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Avvisning av tilbud
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ERGA
17.08.17 2016/183 MIRA IKS Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ERGA
10.10.17 2016/182 Nøtterøy kommune Avvist - saken gjelder ikke brudd på lov om offent
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
 • Endring av konkurransegrunnlag
TRDA
13.03.17 2016/175 Fredrikstad kommune Trukket
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
18.08.17 2016/166 Eidsberg kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avlysning/totalforkastelse
ELOK
06.03.17 2016/174 NAV Tiltak Rogaland Trukket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • Erstatning
LIRA
12.09.17 2016/173 NAV Tiltak Rogaland Ikke brudd på regelverket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
LIRA
19.01.17 2016/172 Målselv kommune Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Avvisning av tilbud
 • Habilitet
LIRA
20.06.17 2016/168 Trøgstad kommune Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
15.06.17 2016/169 Trøgstad kommune Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
LIRA
03.11.17 2016/171 Svelvik kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • De generelle kravene i § 5
 • Reelle forhandlinger
ELOK
27.06.17 2016/167 Enova SF Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
 • Ettersending/supplering
ERGA
18.01.17 2016/163 Kystverket Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Avlysning/totalforkastelse
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
PEAA
20.01.17 2016/164 Nesna kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ELIS
29.08.17 2016/160 Oslo kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
TRDA
08.09.17 2016/156 Statens vegvesen Region vest Avvist - mangler saklig klageinteresse
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ERGA
04.04.17 2016/154 BTV Innkjøp Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Avvisning av leverandør
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Forhandlingsforbud
ALBS
02.01.17 2016/152 Nord-Trøndelag fylkeskommune Avvist - klagefristen er løpt ut
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Annet
ALBS
04.07.17 2016/150 Statens vegvesen Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ELIS
24.04.17 2016/148 Måsøy kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
07.07.17 2016/162 Oppegård kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
ALBS
28.02.17 2016/161 Forsvarets logistikkorganisasjon Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
10.10.17 2016/157 Northcape Turnaroundport AS / Porsanger kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
29.08.17 2016/155 Jernbaneverket Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Frister
 • Endring av konkurransegrunnlag
LIRA
19.05.17 2016/149 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av tilbud
LIRA
17.08.17 2016/151 Avinor AS Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
 • Erstatning
 • Reelle forhandlinger
TOHO
24.01.17 2016/145 Mandal kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
albs
28.02.17 2016/146 Statens vegvesen Region nord Brudd på regelverket
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
TOHO
16.03.17 2016/141 Trondheim kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
04.07.17 2016/139 Veterinærinstituttet Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
04.07.17 2016/137 Fylkesmannen i Hordaland Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
16.03.17 2016/140 Forsvarsbygg Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Reelle forhandlinger
PEAA
03.04.17 2016/136 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Tildelingsevaluering
TOHO
07.03.17 2016/134 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
05.04.17 2016/133 BIR Avfallsenergi AS Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
TOHO
26.04.17 2016/131 Hamos Forvaltning IKS Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
 • Erstatning
LIRA
22.02.17 2016/129 Stavanger kommune Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
LIRA
24.04.17 2016/125 Namdalseid kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELOK
29.03.17 2016/122 Mattilsynet Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
LIRA
30.03.17 2016/119 Vardø kommune Brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ALBS
06.03.17 2016/118 Helgelandssykehuset HF Brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ELOK
18.04.17 2016/98 Rygge kommune Trukket
 • Avvisning av tilbud
 • Avlysning/totalforkastelse
 • Innsyn/taushetsplikt
LIRA
01.02.17 2016/97 Hå kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
elok
25.01.17 2016/96 Bergen kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
ELOK
04.04.17 2016/116 Voss kommune Brudd på regelverket
 • Konkurranseform
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Innsyn/taushetsplikt
 • Forhandlingsforbud
SULE
15.02.17 2016/115 Kristiansand kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Vedståelse
Utvalgt sak
LIRA
31.01.17 2016/114 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
22.02.17 2016/111 Bærum kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
SULE
07.02.17 2016/108 Røyrvik kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Tildelingsevaluering
SULE
25.01.17 2016/106 Statens vegvesen Region nord Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Ulovlig direkte anskaffelse
 • Annet
ELIS
27.03.17 2016/104 Nesodden kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
20.01.17 2016/101 Stange kommune Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
ELIS
01.03.17 2016/93 Lenvik kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
ALBS
28.02.17 2016/100 Luostejok Kraftlag SA og Ymber AS Brudd på regelverket
 • Bruk av rådgiver
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
01.03.17 2016/95 Heming IL Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
Utvalgt sak
PEAA
03.02.17 2016/88 AtB AS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
19.01.17 2016/91 Havforskningsinstituttet Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
ALBS
24.01.17 2016/87 Staur Gård AS Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
02.01.17 2016/61 Aure kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK