2017/98 Akershus fylkeskommune: Trukket

Innklaget: Akershus fylkeskommuneFylkeskommunal myndighet
Klager: Unident AS
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Prioritert gebyrsak
Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Innklagede har kunngjort en intensjonskunngjøring der det fremgår at innklagede har til hensikt å inngå kontrakt med Dental Sør om leveranse av Visiquick, røntgenprogramvare. Klager anfører at det vil utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse dersom klager inngår kontrakt. Det er ikke riktig at Visquick er det eneste røntgenverktøyet som kan integreres mot alle typer opptaksutstyr i markedet. Onepix tilbyr integrasjon mot en majoritet av dentalbransjens røntgenhardware og har full integrasjon mot innklagedes elektroniske pasientjournal.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 03.07.2017
Avsluttet: 07.08.2017
Status: Avgjort