2017/97 Statens vegvesen Region vest: Brudd på regelverket

Innklaget: Statens vegvesen Region vestStatlig myndighet
Klager: Geomatikk Survey AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium, Tildelingsevaluering

Sammendrag:

Statens vegvesen Region vest kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for landmåling og bilbåren laserskanning i Hordaland. Klagenemnda ga klager medhold i at evalueringsmodellen ikke viste seg egnet til å identifisere de tilbud med best forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet.

 

 

 

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ERGA
Registrert inn: 29.06.2017
Avsluttet: 26.09.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda