2017/61 Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Trukket

Innklaget: Universitetssykehuset Nord-Norge HFStatlig myndighet
Klager: Berg kommune
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig tildelingskriterium, Tildelingsevaluering, De generelle kravene i § 5

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandlinger for inngåelse av avtale om leie av ambulansestasjon. Klager anfører innklagede har brutt regelverket ved å anvende innflytningstid som tildelingskriterium, subsidiært at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært tildelt 0 poeng på det aktuelle kriteriet. Klager anfører videre at innklagede har brutt regelverket ved å trekke klagers tilbud i poeng fordi det er foreslått å oppføre en ambulansestasjon i massivtre.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 25.04.2017
Avsluttet: 05.10.2017
Status: Avgjort