2017/55 Karasjok kommune: Avvist - uhensiktsmessig for behandling

Innklaget: Karasjok kommuneKommunal myndighet
Klager: LP Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av tilbud, Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag:

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av brøytetjenester. Konkurransen ble seinere avlyst. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avlyse konkurransen uten hjemmel for dette i forskriften. Sekretariatet fant at anskaffelsen skulle ha vært kunngjort i TED-databasen, og at innklagede dermed hadde både rett og plikt til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 12.04.2017
Avsluttet: 16.10.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat