2017/39 Hå kommune: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Hå kommuneKommunal myndighet
Klager: Hellvik Hus Hellvik AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av tilbud

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med oppføringen av Vigrestad barnehage. Klagenemnda kom til at innklagede rettmessig hadde avvist klagers tilbud med hjemmel i forskriften § 11-11 (1) bokstav f.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 16.03.2017
Avsluttet: 09.05.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda