2017/36 Sveio kommune: Brudd på regelverket

Innklaget: Sveio kommuneKommunal myndighet
Klager: Engelsen Bygg AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av nybygg og rehabilitering av Sveio skole. Klagenemnda kom til at kvalifikasjonskravet om å ha "den tilstrekkelige faglige kompetanse slik at han kan få de nødvendige tillatelser som kreves etter plan- og bygningslova" var ulovlig. Ettersom kvalifikasjonskravet var ulovlig, måtte konsekvensen av dette være at konkurransen ble avlyst. Dissens.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 13.03.2017
Avsluttet: 10.05.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda