2017/32 Namsskogen, Røyrvik, Grong, Lierne og Høylandet kommuner: Brudd på regelverket

Innklaget: Namsskogen, Røyrvik, Grong, Lierne og Høylandet kommunerKommunal myndighet
Klager: Tolkenett AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Endring av konkurransegrunnlag

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tolketjenester. Klager anførte at evalueringen av tilbudene var gjennomført i strid med kravet til forutberegnelighet. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet om forutberegnelighet ved evalueringen av tilbudene i forhold til tildelingskriteriet "Pris/anskaffelseskostnad". Klager fikk videre medhold i sin anførsel om at det forelå brudd på begrunnelsesplikten.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 08.03.2017
Avsluttet: 10.05.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda