2017/31 Statsbygg: Trukket

Innklaget: StatsbyggStatlig myndighet
Klager: Kvantel AS
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Avlysning/totalforkastelse

Innklagede har gjennomført en begrenset konkurranse med forhandling for anskaffelse av datalinjer (WAN kommunikasjonslinjer) med tilhørende tjenester. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud må avvises fordi valgte leverandør har tatt et forbehold som medfører at det tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Subsidiært anfører klager at inklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen ettersom konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til hvilke oppgaver som går inn under kontrakten.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 06.03.2017
Avsluttet: 13.03.2017
Status: Avgjort