2017/29 Nordlandsnett AS: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Innklaget: Nordlandsnett ASOffentligrettslig organ
Klager: Elsikkerhet Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av DLE-tjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen. Sekretariatet fant at valgte leverandør klart oppfylte det aktuelle kvalifikasjonskravet. Klagers argumentasjon gjaldt brudd på el-tilsynsloven og forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn, som klagenemnda ikke har myndighet til å behandle. Klagen ble på denne bakgrunn avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 06.03.2017
Avsluttet: 31.03.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda