2017/28 Tranøy kommune: Trukket

Innklaget: Tranøy kommuneKommunal myndighet
Klager: Mathiassen Ventilasjon- Blikkenslager AS
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør

Tranøy kommune har gjennomført en konkurranse med forhandling for renovering av ventilasjonsanlegget ved Vikstranda skole. Klager anfører å ha blitt feilaktig avvist. Klager fremholder at kravet om at tilbyderne skal ha sentral godkjenning er et brudd på regelverket. 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 02.03.2017
Avsluttet: 13.03.2017
Status: Avgjort