2017/27 Sandefjord kommune: Brudd på regelverket

Innklaget: Sandefjord kommuneKommunal myndighet
Klager: Norsk Gjenvinning AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en avtale om slamrenovasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 22‑2 (2) ved å evaluere tilbydernes kompetanse, gjennomføringsevne og erfaring på en annen måte enn det som fremgikk av konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 28.02.2017
Avsluttet: 06.04.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda