2017/18 Riksantikvaren: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: RiksantikvarenStatlig myndighet
Klager: Anne Milnes Malierkonservator & Malerikonservator Katrine Scharffenberg
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag:

Riksantikvaren og NIKU inngikk avtaler om konservering og restaurering av et predellamaleri, en altertavle og en prekestol. Saken ble behandlet i stornemnd. Nemnda konkluderte med at avtalene om konservering og restaurering var unntatt regelverket fordi de var inngått som ett ledd i ett samarbeid mellom Riksantikvaren og NIKU.

 

 

Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.02.2017
Avsluttet: 22.11.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda