2017/142 Valdres kommunale renovasjon IKS: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Valdres kommunale renovasjon IKSOffentligrettslig organ
Klager: Norva24 Vest AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Annet

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av avtale om tømming av private slamavskillere, tette tanker, kommunale slamavskillere og renseanlegg i flere kommuner. Klager anførte at kontrakten var en rammeavtale med for lang varighet, at konkurransegrunnlaget manglet vesentlig informasjon, at manglende opplysning om estimert totalverdi i kunngjøringen utgjorde et brudd på regelverket og at innklagede hadde brutt kravet om å kunngjøre opplysninger gitt på oppfordring til leverandør til øvrige interessenter. Klager anførte at dette måtte medføre en avlysningsplikt. Klagenemnda kom til at klagers anførsler ikke førte frem.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: ERGA
Registrert inn: 22.09.2017
Avsluttet: 22.11.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda