2017/137 Nesna kommune: Trukket

Innklaget: Nesna kommuneKommunal myndighet
Klager: Halvdan Pedersen
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

De generelle kravene i § 5

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for kjøp av vintervedlikeholdstjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser, herunder de grunnleggende kravene om likebehandling og forutberegnelighet.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 14.09.2017
Avsluttet: 06.10.2017
Status: Avgjort