2017/106 Bane NOR eiendom : Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Bane NOR eiendom Statlig myndighet
Klager: Våler Bygg AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Tildelingsevaluering, De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Rom Eiendom AS (Bane NOR SF) sendte ut en invitasjon til konkurranse med forhandling om utskifting av tak på Våler stasjon. Klager anførte blant annet at innklagedes tildelingsevaluering var i strid med kravene til forutberegnelighet og likebehandling som følge av at opplysninger som var gitt på befaring ikke var sendt ut til samtlige leverandører. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 07.07.2017
Avsluttet: 27.09.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda