2017/35 Kvinnherad kommune: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Kvinnherad kommuneKommunal myndighet
Klager: Borvika AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig tildelingskriterium, De generelle kravene i § 5, Reelle forhandlinger

Sammendrag:

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av nøkkelferdige boliger. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium. Ifølge klager var kriteriene ikke egnet til å identifisere de økonomisk mest fordelaktige tilbud fordi priskriteriet kun tok i betraktning pris per boenhet, og ikke pris per kvadratmeter. Klager anførte også at innklagede brøt regelverket ved ikke å gjennomføre reelle forhandlinger. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: ERGA
Registrert inn: 10.03.2017
Avsluttet: 05.12.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda