2016/97 Hå kommune: Brudd på regelverket

Innklaget: Hå kommuneKommunal myndighet
Klager: Senab Eikeland Stavanger AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig tildelingskriterium, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av møbler og inventar til en skole. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 20-16 (1) ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for valg av leverandør. Klagenemnda fant at slik innklagede hadde utformet begrunnelsen gav ikke denne tilstrekkelig grunnlag for å kunne imøtegå tildelingsbeslutningen. Klagers anførsel om at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med valgte leverandør etter vedståelsesfristens utløp, førte ikke frem. Heller ikke klagers anførsler om ulovlig tildelingskriterium, ufullstendig konkurransegrunnlag eller brudd på forhandlingsforbudet førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Saksbehandler: elok
Registrert inn: 23.06.2016
Avsluttet: 01.02.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda