2016/88 AtB AS: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Innklaget: AtB ASFylkeskommunal myndighet
Klager: Boreal Transport Nord AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av fergetjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av manglende innlevering av HMS-egenerklæring. Klager hevdet at innklagede hadde plikt til å be klager om å ettersende denne egenerklæringen og at det ikke var grunnlag for å avvise klager. Sekretariatet fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av manglende innlevering av HMS-egenerklæring. Sekretariatet konkluderte videre med at innklagede i dette tilfellet ikke hadde plikt til å gi klager en tilleggsfrist for ettersendelse av dokumentasjon.

Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 07.06.2016
Avsluttet: 03.02.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder