2016/200 Kystverket: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Innklaget: KystverketStatlig myndighet
Klager: Grenland havn IKS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Innklagede gikk ut med en tilbudsforsespørsel 1. juli 2016 der innklagede søkte nye lokaler til Brevik sjøtrafikksentral. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å vektlegge hovedoppgavene til sjøtrafikksentraltjenesten ved valg av ny lokasjon, herunder fri sikt til skipsleia. Videre anførte klager at innklagede har brutt regelverlet ved at valg av ny lokasjon ville bli dyrere enn å beholde dagens lokaler. Sekretariatet fant at fri sikt til skipsleia var vektlagt i vurderingen av tilbudene og at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem. På denne bakgrunn ble saken avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 23.12.2016
Avsluttet: 02.02.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat