2016/197 Museene i Sør-Trøndelag: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Museene i Sør-TrøndelagKommunal myndighet
Klager: KulturminneCompagniet AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Tildelingsevaluering, Avvisning av tilbud, Avlysning/totalforkastelse

 

 

Sammendrag:

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om gjenoppbygging av hovedbygningen ved Ringve Musikkmuseum etter brann. Konkurransen ble avlyst, og ny konkurranse ble kunngjort. Klager anførte at avlysningen av den første konkurransen var usaklig. Da fristen for klage var oversittet, tok ikke klagenemnda denne del av klagen til behandling. Klager anførte imidlertid også at tildeling av kontrakt var foretatt i strid med de grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser § 5, samt at valgte leverandør skulle vært avvist fordi valgte leverandør ikke oppfylte dokumentasjonskrav oppstilt i konkurransegrunnlaget. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 22.12.2016
Avsluttet: 25.10.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda