2016/194 Voss kommune: Brudd på regelverket

Innklaget: Voss kommuneKommunal myndighet
Klager: Gulv og Tekteknikk AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av tilbud

Sammendrag:

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt sportsgulv i Voss idrettshall. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 11-11 første ledd bokstav e

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 20.12.2016
Avsluttet: 26.09.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda