2016/193 Statens vegvesen: Brudd på regelverket

Innklaget: Statens vegvesenStatlig myndighet
Klager: EFG HOV + Dokka AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Tildelingsevaluering, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelsen av en rammeavtale om kjøp av kontormøbler til innklagedes lokasjoner i Norge. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriene pris og kvalitet. Ingen av klagers anførsler knyttet til evalueringen førte frem. Klager anførte også at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 20-16 (1) ved valg av leverandør. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 16.12.2016
Avsluttet: 14.03.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda