2016/188 Direktoratet for forvaltning og IKT: Brudd på regelverket

Innklaget: Direktoratet for forvaltning og IKTStatlig myndighet
Klager: Mediafarm AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Evaluerings- eller prismodell, De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om utvikling av e-læringskurs for ledere i staten. Klager fikk medhold i at innklagede hadde brutt forskriften § 22-2 (2) ved å evaluere tilbudsprisene på en annen måte enn konkurransegrunnlaget gav anvisning på.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 07.12.2016
Avsluttet: 31.01.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda