2016/186 Miljødirektoratet: Brudd på regelverket

Innklaget: MiljødirektoratetStatlig myndighet
Klager: Foreningen for laks tilbake til Lutsivassdraget
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse, Annet

Sammendrag:

Miljødirektoratet inngikk en kontrakt om planlegging og prosjektering av genbank som var planlagt etablert og driftet av valgte leverandør. Klagenemnda ga klager medhold i at kontraktsinngåelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Anskaffelsen var ikke kunngjort, og vilkårene for eneleverandørunntaket var ikke dokumentert oppfylt.

Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Saksbehandler: ERGA
Registrert inn: 01.12.2016
Avsluttet: 24.11.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda