2016/162 Oppegård kommune: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Oppegård kommuneKommunal myndighet
Klager: Axflow AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av husvannmålere. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist fordi enkelte kvalifikasjonskrav knyttet til underleverandøren ikke var oppfylt. Klagenemnda kom til at konkurransegrunnlaget måtte forstås slik at det kun var stilt krav til underleverandørens kvalifikasjoner for de tilfeller leverandøren støttet seg på et annet foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravene på egenhånd og klagers anførsel om avvisning førte derfor ikke frem. Klager anførte videre at innklagede ikke hadde evaluert tilbudene i tråd med konkurransegrunnlaget og at konkurransen var gjennomført i strid med anskaffelsesregelverkets intensjon og formål. Disse anførslene førte heller ikke frem.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 31.10.2016
Avsluttet: 07.07.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda