2016/154 BTV Innkjøp: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: BTV InnkjøpOffentligrettslig organ
Klager: Konstali Helsenor AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig tildelingskriterium, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Forhandlingsforbud

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler for vikartjenester til pleie- og omsorgssektoren i en rekke kommuner. Klager hadde en rekke anførsler, herunder at tildelingskriteriene var ulovlige, at tildelingskriteriene var ulovlig endret og at valgte leverandør skulle ha vært avvist. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 07.10.2016
Avsluttet: 04.04.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda