2016/150 Statens vegvesen: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Statens vegvesenStatlig myndighet
Klager: Wexus Gruppen AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av tilbud

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av brakkemoduler til en kontorrigg i forbindelse med utbyggingen av E16 Bagn-Bjørgo. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket for offentlig anskaffelser ved å avvise klager. Klagenemnda fant at klagers tilbud ikke var i tråd med kravspesifikasjonen.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 04.10.2016
Avsluttet: 04.07.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda