2016/140 Forsvarsbygg: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: ForsvarsbyggStatlig myndighet
Klager: Veidekke Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Reelle forhandlinger

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av renoveringsarbeider. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs opprinnelige tilbud i konkurransen. Klagenemnda fant at de forbehold og ufullstendigheter som forelå i tilbudet, ble avklart gjennom forhandlingene, og at dette ble gjort innenfor rammene for hva som er tillatt i en konkurranse med forhandling. Klagers anførsler om avvisning førte derfor ikke frem. Klagers anførsel om brudd på regelverket ved gjennomføringen av forhandlingene, førte heller ikke frem.

 

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 14.09.2016
Avsluttet: 16.03.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda