2016/139 Veterinærinstituttet: Brudd på regelverket

Innklaget: VeterinærinstituttetStatlig myndighet
Klager: Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag:

Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet inngikk kontrakter om blant annet innsamling og håndtering av stamfisk til en genbank. Innklagedes anførsler om at valgte leverandør var den eneste som kunne utføre oppdraget kunne ikke berettige unntak fra kunngjøringsplikten. Klagenemnda konstaterte derfor at kontraktene representerte ulovlige direkte anskaffelser.

Type avtale: Kontrakt
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 07.09.2016
Avsluttet: 04.07.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda