2016/116 Voss kommune: Brudd på regelverket

Innklaget: Voss kommuneKommunal myndighet
Klager: Montasje Kompagniet AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Konkurranseform, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Forhandlingsforbud

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en samspillavtale for bygge- og anleggsarbeid på Vossabadet. Klagenemnda kom til at det forelå en ulovlig endring av tildelingskriteriene, at tildelingskriteriet "Gruppens prosjektforslag" var ulovlig, at det var gjort en ulovlig vesentlig endring etter kontraktsinngåelse og at kravene til begrunnelse ikke var oppfylt. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem eller ble ikke behandlet.  

Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 22.07.2016
Avsluttet: 04.04.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda