2005/78 Akershus fylkeskommune: Brudd på regelverket

Innklaget: Akershus fylkeskommune
Klager: Ilje AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Begrunnelse

 

 

Sammendrag:

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for byggeleledelse. Det anføres at innklagede har lagt feil faktum til grunn ved beregningen av klagers pris. Dersom klagers pris var beregnet riktig, anfører klager, ville klager scoret best på dette kriteriet, og klager skulle vært tildelt kontrakten.

Type anskaffelse:
Saksbehandler: AVI
Registrert inn: 30.03.2005
Avsluttet: 20.03.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda